Informacje Rady Gminy

INFORMACJA
dla mieszkańców gminy i osób zainteresowanych
podaje się do wiadomości iż w godzinach pracy urzędu:
 
1/ w pokoju nr 3
- można złożyć korespondencję w sprawach skarg i wniosków, podań i innych petycji
2/ w pokoju nr 2
- można uzyskać informację dotyczącą udostępnienia wglądu do zbiorów przepisów gminnych, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich
3/ w pokoju nr 5
- udostępniony jest wgląd do protokołów Sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
 

 Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów
w środy w godz. 10oo-12oo
w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
 
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 14oo-17oo

w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki


Boćki dnia, 19.05.2021 r.

PRZEWODNICZACY

RADY GMINY BOĆKI

ZAWIADOMIENIE

           

Niniejszym zawiadamiam mieszkańców gminy, iż w dniu 28 maja 2021 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11, odbędą się obrady XVI Sesję Rady Gminy Boćki, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy,
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok,
 5. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie kosztorysu przebudowy drogi powiatowej Nr 1741B wraz z przebudowa mostu na rzece Nurzec. Droga relacji Nurzec – Bystre – dr. powiatowa Nr 1740B
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski-Olszewo,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2021 -2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku    mieszkaniowego,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Boćki i Miastem Bielsk Podlaski
 13. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym,
 14. Interpelacje i zapytania radnych,
 15. Sprawy różne, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

           Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad X Sesji Rady Gminy są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym  na stronie internetowej http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl 

                                                                     


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Załączniki do treści

 • załącznik (PDF, 36,78 KB) Podgląd załącznika

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Boćki

Metryka strony

Udostępniający: UG Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2016-06-14

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Data wprowadzenia: 2006-09-08

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-05-20

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2006-09-08