Projekty 2021r.

XVI Sesja Rady Gminy

PROJEKT UCHWAŁY NR XVI/115/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Boćki i Miastem Bielsk Podlaski

PROJEKT UCHWAŁY NR XVI/114/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

PROJEKT UCHWAŁA NR XVI/113/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

PROJEKT UCHWAŁY NR XVI/112/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

PROJEKT UCHWAŁY NR XVI/111/2021 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boćki na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024

PROJEKT UCHWAŁY NR XVI/110/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski - Olszewo

PROJEKT UCHWAŁY NR XVI/109/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu.

XV Sesja Rady Gminy

PROJEKT UCHWAŁY NR XV/108/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki na lata 2021 - 2025

PROJEKT UCHWAŁY NR XV/107/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Nurcu w zakresie zadań własnych

PROJEKT UCHWAŁY NR XV/106/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Nurcu

PROJEKT UCHWAŁY NR XV/105/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR XV/104/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PROJEKT UCHWAŁY NR XV/103/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

PROJEKT UCHWAŁY NR XV/102/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Boćki

UCHWAŁA NR XV/101/2021 RADY GMINY BOĆKI z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boćki w 2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Boćki

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Kurowicki

Data wytworzenia: 2021-03-09

Wprowadzający: Mariusz Kurowicki

Modyfikujący: Mariusz Kurowicki

Data modyfikacji: 2021-05-28

Opublikował: Mariusz Kurowicki

Data publikacji: 2021-03-09